609-349-748 Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 10:00 - 20:00 w dni robocze.

Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem pracowni oraz sklepu jest firma:
  Laberry, z siedzibą we Wrocławiu

  (w dalszej części regulaminu zwana: "Srzedawcą")
 2. Stroną dokonującą zamówień lub zakupów (zwaną dalej: "Klientem") może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna.
 3. Każda osoba składająca zamówienie jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu przez Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie reklam i treści promujących oferowane towary i usługi.

II. OFERTA

 1. Ubranka
  1. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę ubranka są wykonywane dopiero po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia.
  2. Klient otrzymuje produkt nowy, nigdy wcześniej nieużywany, stworzony według określonych przez niego preferencji.
  3. Parametry produktu są precyzowane przez klienta na etapie składania zamówienia, tj. wybór modelu, rozmiaru, wykorzystanych tkanin i wzorów, a także rozszczenie o opcjonalne elementy dodatkowe takich jak: uszka, kieszenie, sznur w pasie i inne.
  4. Ubranka oferowane na stronie są wykonywane ręcznie (tzw. handmade), dlatego poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie.
  5. Niektóre elementy produktu nie podlegają sprecyzowaniu przez klienta i zostaną dobrane zgodnie ze sztuką projektowania i szycia (podszewki bluz). Do takich elementów należą m.in. nici, napy, sznurki.
  6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań żeby zdjęcia i opisy modeli ubranek prezentowanych w ofercie jak najdokładniej przedstawiały wygląd i stan rzeczywisty finalnego modelu.
  7. Galeria ze zdjęciami danego modelu ma charakter poglądowy i zawiera różne realizacje dla Klientów, które mogą posiadać rozszerzenia niedostępne w tej chwili, dlatego Klient dokonując wyboru ubranka powinien opierać się na schemacie ubranka (szkic w okrągłej ramce). Schemat ten stanowi podstawę, którą klient może rozszerzyć, jeśli Sprzedający to umożliwił.
  8. Sprzedawca na bieżąco pracuje i udoskonala swoją ofertę, dlatego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian kroju oferowanych ubranek bez konieczności informowania o tym Klienta.
  9. Cena końcowa ubranka zależy od modelu produktu, wybranych przez klienta tkanin i wzorów oraz wybranych opcjonalnych elementów dodatkowych.
 2. Tkaniny
  1. Wszystkie tkaniny oferowane w sklepie są nowe.
  2. Wszystkie tkaniny posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty.
  3. Jednostką miary stosowaną w ofercie tkanin jest tzw. tłusta ćwiartka. Tłusta ćwiartka to określenie wielkości fragmentu tkaniny - dokładnie ¼ metra bieżącego ucięta w kształcie zbliżonym do kwadratu ( w zależności od szerokości tkaniny na belce). Podajemy przybliżony wymiar takiego kawałka, ponieważ ostatecznie zależy on od szerokości tkaniny dostępnej w magazynie.
  4. W przypadku zakupu więcej niż jednej sztuki tkaniny, materiał zostanie przygotowany w jednym kawałku zgodnie z następującym przelicznikiem:
   1 szt. = ¼ mb, około 70 cm szer. x 50 cm dł.
   2 szt. = ½ mb, około 140 cm szer. x 50 cm dł.
   3 szt. = ¾ mb, około 140 cm szer. x 75 cm dł.
   4 szt. = 1 mb, około 140 cm szer. x 100 cm dł.
Do ceny doliczane są koszty wysyłki do Klienta. Wysokość kosztów wysyłki zależy od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

III. ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem złożenia zamówienia u Sprzedawcy jest prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia i wysłanie go za pośrednictwem systemu rejestracji i z użyciem narzędzi dostępnych na stronie.
 2. Klient składając zamówienie podaje wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia:
  imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu,

  a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo:
  pełną nazwę firmy, adres siedziby, numer NIP (do faktury)
 3. Procedura składania zamówienia przez Klienta
  1. Ubranka
   1. Klient wybiera modele oraz konfiguruje ich parametry. System oblicza cenę usługi na podstawie wybranych parametrów.
   2. Klient zatwierdza wybrane parametry oraz obliczoną cenę poprzez umieszczenie skonfigurowanego modelu w koszyku.
   3. Klient może dodawać w ten sposób kolejne modele.
   4. Po skompletowaniu całości zamówienia Klient klika ikonę "KOSZYKA", a następnie wybiera opcję "Do kasy".
   5. W koszyku widoczne jest podsumowanie wszystkich wybranych modeli wraz z konfiguracją oraz informacją czy wszystkie tkaniny i wzory wybrane przez klienta są dostępne.
   6. Jeżeli brakuje choćby jednej tkaniny / wzoru system uniemożliwi rejestrację zamówienia.
   7. Jeżeli wszystkie tkaniny / wzory są dostępne możliwe będzie złożenie zamówienia.
  2. Tkaniny
   1. Klient ustala preferowaną ilość wybranej tkaniny oraz klika "Dodaj do koszyka".
   2. W przypadku wielokrotnego dodawania tej samej tkaniny system zsumuje ilość, tj. 2 tłuste ćwiartki i 3 tłuste ćwiartki tej samej tkaniny zamieni na 5 tłustych ćwiartek.
   3. Po skompletowaniu całości zamówienia Klient klika ikonę "KOSZYKA", a następnie wybiera opcję "Do kasy".
   4. W koszyku widoczne jest podsumowanie wszystkich wybranych tkanin wraz ze zsumowaną ilością.
   5. Jeżeli brakuje choćby jednej tkaniny / wzoru system uniemożliwi rejestrację zamówienia.
   6. Jeżeli wszystkie tkaniny / wzory są dostępne możliwe będzie złożenie zamówienia.
  3. Wybierając "Dalej" Klient przechodzi do etapu złożenia zamówienia. Klient podaje wszystkie dane potrzebne do realizacji zamówienia. tj. dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dane potrzebne do dostarczenia zamówienia.
  4. Wybierając "Dalej" Klient przechodzi do etapu wyboru formy dostawy
  5. Wybierając "Dalej" Klient przechodzi do etapu wyboru metody płatności
  6. Wybierając "Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty" z podaną kwotą sumaryczną za zamówione towary i usługi oraz opłaty dodatkowe, klient składa zamówienie oraz zobowiązuje się do dokonia zapłaty.
  7. Na ekranie zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia wraz z informacją na temat płątności - w zależności od wybranej metody.
  8. Podsumowanie zamówienia zostaje także przesłane w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.
 4. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu wpłaty pełnej kwoty należnej na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 5. Zamówienia będą realizowane według kolejności ich złożenia. Za moment złożenia zamówienia uznawany jest dzień wpływu pełnej kwoty należnej na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 6. Czas realizacji zamówienia:
  1. W przypadku jeśli zamówienie zawierało wyłącznie tkaniny to zostaną one wysłane do Klienta w terminie do 3 dni roboczych od uzyskania pełnej wpłaty
  2. Natomiast jeśli na liście zamówionych towarów znajduje się ubranko - czas realizacji wyniesie 3-10 dni roboczych od uzyskania pełnej wpłaty.
 7. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru i/lub braku możliwości terminowej realizacji zamówienia wynikającego np. z braku dostępności materiału, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia.
  W takiej sytuacji, Klient może:
  1. anulować całe zamówienie i w związku z tym otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty lub
  2. wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia i otrzymać zwrot środków w kwocie równej należności za anulowaną część zamówienia lub
  3. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
 8. W przypadku dużych zamówień czas realizacji może ulec zmianie, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany niezwłoczenie i będzie mógł podjąć decyzje co do realizacji zamówienia.
 9. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca wysyła, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
  • Przelew bankowy - koszt: 0.00 zł
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków Sprzedający dokona zwrotu środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

V. WYSYŁKA

 1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem wybranego przez Klienta operatora
 2. Odbiór osobisty przesyłki przez Klienta jest możliwy we Wrocławiu po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru dogodnego dla obu stron.
 3. Ostatnim etapem realizacji zamówienia jest wysłanie na podany w zamówieniu adres e-mail faktury w formie elektronicznej za zamówione towary i usługi.
 4. W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedającego z powodu nieobecności adresata, błędu w podanym przez Klienta adresie wysyłki lub nieodebrania przesyłki w wyznaczonym terminie skutkującym zwrotem przesyłki do Sprzedawcy Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, a Klient ponosi koszty związane z ponowną wysyłką towaru.
 5. Aktualnie dostępne formy dostawy:
  • DPD - koszt: 18.90 zł
  • Odbiór osobisty - koszt: 0.00 zł

VI. REKLAMACJE TOWARU

 1. Reklamacji nie podlegąją mechaniczne uszkodzenia towaru powstałe po momencie przekazania towaru Klientowi.
 2. Reklamacji nie podlegają różnice w kolorze i strukturze materiału w rzeczywistości i tym co wyświetla się na urządzeniu elektronicznym.
 3. Towar jest szyty ręcznie i może nieznacznie rożnić sie wymiarami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za źle dobrany rozmiar. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z tabelą rozmiarów dostępną dla każdego modelu ubranka.
 4. W przypadku otrzymania niewłaściwego/wadliwego towaru albo niekompletnego zamówienia prosimy o przesłanie zgłoszenia reklamacji na adres mailowy: .
  W wiadomości e-mail prosimy o zawarcie następujących informacji:
  • numer zamówienia
  • nazwa i ilość towaru, którego dotyczy reklamacja
  • dokładny opis powodu reklamacji + zdjęcia ewentualnych wad lub niewłaściwego produktu
  • opcjonalnie: preferowane rozwiązanie problemu

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Tkaniny
  1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu kosztów za zakupione u Sprzedawcy tkaniny.
  2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
  3. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów do Sprzedającego.
  4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sprzedający sprawdzi stan zwracanych towarów.
  5. Jeśli zwrócony towar spełnia wymagania opisane powyżej w terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi kwotę zamówienia na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 2. Ubranka
  1. Prawo odstąpienia od zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) nie przysługuje konsumentom w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Dziękujemy za zaufanie.